#وحید_رحیمیزمان ارسال : دوشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۶, ۲۳:۰۸   توسط : مدیریت

فوتبال ؛ بی آبروی زیبا رو …


ای فغان و ای داد از این یتیمی، از این فقر و از این بی آبروییِ فوتبال، که آن را به فحشا کشید! این چه بازار و چه مشترهایی است که گریبان این فراورزش نازنین و زیبا را که روزی چراغِ نشاط اجتماعی این کشور بود، گرفته است و امروز پدیده ای بَزک کرده شده که بر سر چهار راه های لیگ‌های مختلف می‌ایستد و دلبری مبتذل می‌کند تا شاید اموراتی بگذراند! ای فوتبال خسته از فساد، ای که حتی به جام جهانی رسیده ای با هزاران غده سرطانی: یتیمی چون پدرانت یا سرداران بازنشسته از نظامند و یا مدیران ورشکسته از سایر حوزه‌ها! فقیری چون برای داشتن یک ریال اسپانسر، یک ریال حق پخش، یک ...