فوتبال ايراني - رسانه بين الملليساکِت نبود !
✅ ساکِت نبود ! ○ ساکِت نبود ! چون نگاه ها بیش تر به جادو گر پیش رویش ...

✅ نقدی بر آخرین نوشته احسان محمدی ؛ 🔴 فاصله تیتر تان با واقعیت ، از زمین بود تا آسمان …
○ امروز و در رسانه وزین فرهنگستان فوتبال با تیتری مواجه شدم ، که احوال من ابتدائا از انتشار آن تیتر در این ...

خبر هائی در راه است ، سرمربی در لبه پرتگاه ؟!
به گزارش فوتبال ایرانی ، بعد از باخت سنگین امروز سیاه جامگان به نفت تهران ، جلسه خصوصی بین تصمیم گیران این باشگاه در حال برگزار ...


پربحث ترین مطالب

 آخرین اخبار